„Szép vagy alföld, legalább nekem szép!”

„Szép vagy alföld, legalább nekem szép!”

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár irodalmi pályázata

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár.
2. A pályázat kiírójának email címe: deryne@derynekarcag.hu
3. A pályázat címe: „ Szép vagy alföld, legalább nekem szép!”
4. A pályázat célja: Emlékezés az ifjúság költőjének, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára és az alföld szépségének, az alföldi ember és a táj kapcsolatának irodalmi bemutatása.
További cél: az értékes versek, rövidprózák, esszék, műelemzések méltó rangra emelése a karcagi ifjúság körében, a tehetséges alkotók támogatása.
A sikeresen szereplő szerzők részére bemutatkozási lehetőség, a karcagi irodalmi élet színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet felpezsdítése.
5. Pályázhatnak:
Bárki, aki magyar nyelven alkot, 14 -19 év közötti életkorú és valamely karcagi középiskola tanulója.
6. Megjelenés: A helyezett és sikeresen szerepelt alkotásokból felolvasunk az eredményhirdetésen, amit március idusán tervezünk a Déryné Kulturális Központban.

7. A pályázat formai követelményei:
8. A pályaművön a szerző helyett jeligét kell feltüntetni. A szerző adatait a pályázati adatlap tartalmazza.
Egy pályázó maximum 2 művet küldhet be a pályázatra.
Egy mű maximális hossza 4 gépelt oldal lehet ,a következő formázás szerint:
A/4-es lap, mindegyik margó 2,5 cm, Times New Roman betűtípus, 12-es méret, szimpla sorköz.
Csak olyan írást fogadunk el, ami eredeti alkotás, még nem jelent meg nyilvánosan, a pályázó saját szellemi terméke.
9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkát nem tudunk elfogadni, mely jogsértő, nyelvezetük, tartalmuk miatt ( obszcén szavakat illetve kifejezéseket, becsületsértő kijelentéseket tartalmaz, stb.).
I. Jutalmazás:
II. helyezett 50.000,- Ft
III. helyezett 30.000,- Ft
IV. helyezett 20.000,- Ft.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen oklevélben, különdíjban, és ajándékcsomagban is részesülhetnek.
10. A pályázatok benyújtása jeligésen az irodalmipalyazat.karcag@gmail.com email címre, a mellékelt pályázati adatlap benyújtásával egyidejűleg, 2023. január 1. napjától 2023. február 28. napjáig történhet.

11. Bírálat: A zsűrizést független, irodalmárokból és irodalomkedvelőkből álló csapat végzi.

Örömteli alkotómunkát kívánunk!

Pályázati adatlap letöltése!