Klubok

Kunrózsa Csipkekör

A Kunrózsa Csipkekör 2011. július óta működik intézményünkben. Szakmai vezetője Fejesné Koppány Gabriella. A Csipkekör tagjai rendszeresen kapnak meghívást különböző rendezvényekre, kiállításokra, ahol csipkeverés bemutatókat tartanak. Munkáikkal különböző pályázatokon is szép eredményeket értek el. A Csipkekör tagjainak gyűjtőmunkája során jelent meg az „Emlékek a Nagykunsági csipkeverés történetéből” című könyv.

A 2017. esztendő kiemelkedő eredménye, hogy a Hungarikum Bizottság 2017. december 5-i döntése értelmében a „Magyarországi csipkeverés és varrás élő hagyománya” felvételt nyert a Nemzeti Értéktárba, így ezentúl a kiemelkedő nemzeti érték címet viseli.

A Kunrózsa Csipkekör 12 állandó taggal működik, foglalkozásaikat a Városi Csokonai Könyvtár- Ifjúsági Ház épületében, kéthetente csütörtöki napokon tartják.

Karcagi Nótakör

Intézményünkben Márkus Ica nótaénekes vezetésével 2008-ban alakult meg a Karcagi Nótakör, sikeres működésüket mutatja, hogy időközben civil szervezetté váltak, nevük „Márkus Ica Hagyományőrző Népdal és Nótakör Egyesület”. A tagok heti rendszerességgel találkoznak, készülnek fesztiválokra, dalos találkozókra, ünnepi műsorokra. Nótacsokraikkal szép perceket szereznek a karcagi Idősek Otthona lakóinak, rendszeresen fellépnek az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub Karcagi Csoportja rendezvényein, a farsangi, a tavaszi és az idősek-napi bálon. A Karcagi Akácliget Fürdőben évente megrendezett Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó szervezésében és lebonyolításában tevékenyen részt vett a Karcagi Nótakör tagsága. A foglalkozásokat heti egy alkalommal, keddenként 14.00-16.00-ig tartják Márkus Ica vezetésével.

Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub Karcagi Csoportja

Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub Karcagi Csoportja kéthetente tartja foglalkozásait a januárban összeállított munkaterv szerint. Előadókat hívnak egészségügy, sport, életmód, történelem, irodalom, népművészet témakörökben. Évente három alkalommal zenés-kulturális délutánt szerveznek a városi nyugdíjas szervezetek meghívásával. Évente legalább egy alkalommal autóbuszos kiránduláson vesznek részt. A klub igen népszerű a város nyugdíjasai körében, a taglétszám meghaladta a 80 főt. A foglalkozásokat a munkaterv szerint szerdánként 14.00-16.00-ig tartják. A klub háromfős vezetőséggel működik: Szabó Lászlóné, Kurucz Terézia, Kovácsné Kerekes Katalin.

Nyugdíjas Pedagógus Klub

A Nyugdíjas Pedagógus Klub 2008-ban alakult, jelenleg 39 főt számlál, foglalkozásait havonta egy alkalommal tartja az év elején elfogadott program szerint. A munkaterv elkészítése során figyelembe veszik a jeles irodalmi, történelmi évfordulókat, melyhez kapcsolódva a klubtagok tartanak előadást (pl. Ady Endre élete, Mátyás király uralkodása).

Közös színházlátogatás, kirándulások színesítik a programot. A klub minden hónap utolsó keddjén tartja az összejöveteleit, 15.00-17.00-ig. Klubvezető: Molnár Józsefné.

Karcagi Rummikub

Intézményünkben 2018-ban alakult meg a Karcagi Rummikub Csoport. Céljuk a RUMMIKUB társasjáték népszerűsítése, játék alkalmak szervezése és versenyeken való részvétel. Rendszeresen részt vesznek a megrendezésre kerülő RUMMIKUB versenyeken (Budapest, Kaba, Gyula, Eger, Siófok). A Déryné Kulturális Központ támogatásával két alkalommal szervezték meg a Rummikub Karcag Kupát.

A csoport tagjai szeretnék elérni, hogy minél többen megismerhessék és játsszák ezt a remek „agykarbantartó” játékot. A taglétszám dinamikusan nőtt, 10 fővel indult a csoport, mára 30 tag van.

A foglalkozásokat hetente egy alkalommal, csütörtökönként 13.00-16.00-ig tartják, versenyek előtti héten naponta találkoznak „edzeni.” A csoport vezetője: Mándoki Lászlóné.

Beszélgetőkör

A BESZÉLGETŐKÖR 2019. márciusban alakult, célja a résztvevők lelki békéjének, életük egyensúlyának megteremtéséhez segítséget nyújtani, tartalmas időtöltést biztosítani. A sokakat érintő témákról először előadás hangzik el, majd a jelenlévők beszélgetnek az elhangzottakról. A foglalkozások havonta egy alkalommal, a hónap első hétfőjén 16.00-18.00-ig tartanak, klubvezető Agócs Zsuzsanna.