Könyvtárhasználati szabályzat

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATA

A könyvtár használatának szabályozása

A könyvtár nyilvános könyvtár, minden érdeklődőnek a kulturális törvényben
meghatározott feltételek szerint rendelkezésére áll. A szolgáltatások igénybevételének
módját, a fizetett szolgáltatások feltételeit évente a Karcag Városi Önkormányzat
Képviselő Testülete által jóváhagyott határozat rögzíti.

1. A könyvtárhasználók jogai és kötelességei

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár gyűjteményeinek helyben használata
 • az állományfeltáró eszközök használata (katalógus, számítógépes nyilvántartás)
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználók adatait
a beiratkozó olvasókhoz hasonlóan regisztrálja beiratkozási díj nélkül. Az ingyenes
alapszolgáltatáson kívüli szolgáltatások, melyek a könyvtárba való beiratkozással
vehetők igénybe a fenntartó döntése alapján meghatározott beiratkozási díjhoz
kötöttek.

2. A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez
kapcsolódó szabályok

A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó
személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél,
diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. ha önálló jövedelemmel nem
rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait:

 • név (asszonyoknál leánykori név is)
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Karcagon ideiglenes
  lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet is
  meg kell jelölni)
 • személyi igazolvány, vagy útlevél száma

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban megtagadható:

 • foglalkozása és munkahelye. Önálló foglalkozásúak esetében: székhely vagy
  telephely
 • nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek esetében a foglalkozásnál
  az utolsó tényleges foglalkozásuk megnevezését, a munkahelynél a nyugdíjas
  rokkantnyugdíjas, munkanélküli jelleget rögzíti

Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében:

 • tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését
  munkahelyként tünteti fel
 • háztartásbeliek esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti.

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint
gondoskodik.

A könyvtárba történő beiratkozáskor az olvasónak a szabályzat 3.
fejezetében rögzített díjat kell befizetnie
, melynek ellenében a szolgáltatásokat

a dokumentumonként meghatározott időre veheti igénybe. A regisztráció ingyenes,
de csak a könyvtár helyben használatára jogosítja az olvasót, kölcsönzésre nem.

3. A beiratkozáshoz használt dokumentumok

Beiratkozási, regisztrálási adatok: a beiratkozási adatokat a könyvtár integrált
számítógépes rendszerébe rögzíti, melyet a használó egyedi azonosításra alkalmas
vonalkód adatával egészít ki. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez
kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási
eljáráshoz használja fel.

A könyvtárlátogató kérésére – amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben
nem kívánja igénybe venni-, adatait törölni kell.

Törzslap, olvasói nyilatkozat: az olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell
a regisztrált adatoknak és az olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát
a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés
szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési
nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők
a kölcsönzött dokumentumokért felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel
nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.

Olvasójegy: Az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a legutolsó beiratkozás
(könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Itt kell igazolni
a beiratkozási díj befizetését is. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának,
az egyes szolgáltatások igénybevételének alapfeltétele. Ezen kell rögzíteni
a kölcsönzött dokumentum jellegét (könyv, folyóirat, videokazetta), darabszámát
és a kölcsönzés határidejét. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár a 3.
fejezet szerinti díj befizetése
 ellenében pótolja. Az olvasójegyet csak

tulajdonosa használhatja.

Jótálló nyilatkozat: a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel
nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló 2. pontban
felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt tényét).

A könyvtárhasználóktól felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások
vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére ill. tudományos kutatás céljaira
használhatóak fel. Az adatokat nyilvánosságra csak az adatközlők engedélyével
teheti az intézmény. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat
úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak
férhessenek hozzá. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden
dolgozója felelős. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését
attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat
megszegi.

Reklamációk intézése: A látogató, az olvasó panaszával a könyvtár igazgatójához
fordulhat jogorvoslatért.

Összes bejegyzés

Legutóbbi bejegyzések

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Amennyiben szeretne a Dérynével kapcsolatban mindig jól informált lenni, de nincs ideje rendszeresen meglátogatni honlapunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre és mi emailben értesítünk a legfontosabb eseményekről, programokról:

Bagoly Bence Bábszínháza- Nyuszi Tibi a hős

A “Bagoly Bence Bábszínháza”- pályázatra érkezett forgatókönyvekből készült videók újabb sorozatából íme a második epizód. Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek. Köszönjük a pályázaton résztvevők aktivitását.

Bagoly Bence Bábszínháza – A nagy holdutazás

A “Bagoly Bence Bábszínháza”- pályázatra érkezett forgatókönyvekből készült videók újabb sorozatából íme a harmadik epizód. Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek. Köszönjük a pályázaton résztvevők aktivitását.  

Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét!

Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét! Összetartozunk. 1920/2020 A karcagi Déryné Kulturális Központ Pántlika Néptánccsoportja előadásában: Karcagi pásztortáncok Táncolják: Kiss Ágnes-Kiss Gergő; Tóth Eszter-Kósa Csongor; Varga Petra-Kósa Zoltán Zene: Pipás Zenekar Helyszín: Morgó Csárda-Karcag

ClaxoTon Quartet

A jelenlegi helyzetben sem szeretnénk, ha Karcag kulturális program nélkül maradna, ezért elfogadva a Filharmónia Magyarország felajánlását meglepetés koncert/koncertek kerülnek megrendezésre a következő napokban, hetekben városunkban is. Figyeljen és füleljen, hiszen lehet, hogy legközelebb az Ön ablaka alatt csendül föl a „Térzene” !  

GlóriArt Brass fúvósegyüttes

A jelenlegi helyzetben sem szeretnénk, ha Karcag kulturális program nélkül maradna, ezért elfogadva a Filharmónia Magyarország felajánlását meglepetés koncert/koncertek kerülnek megrendezésre a következő napokban, hetekben városunkban is. Figyeljen és füleljen, hiszen lehet, hogy legközelebb az Ön ablaka alatt csendül föl a „Térzene” !

Szimfonik Harsona Együttes

A jelenlegi helyzetben sem szeretnénk, ha Karcag kulturális program nélkül maradna, ezért elfogadva a Filharmónia Magyarország felajánlását meglepetés koncert/koncertek kerülnek megrendezésre a következő napokban, hetekben városunkban is. Figyeljen és füleljen, hiszen lehet, hogy legközelebb az Ön ablaka alatt csendül föl a „Térzene” !

In Medias Brass együttes

A jelenlegi helyzetben sem szeretnénk, ha Karcag kulturális program nélkül maradna, ezért elfogadva a Filharmónia Magyarország felajánlását meglepetés koncert/koncertek kerülnek megrendezésre a következő napokban, hetekben városunkban is. Figyeljen és füleljen, hiszen lehet, hogy legközelebb az Ön ablaka alatt csendül föl a „Térzene” !