Szakkörök, Művészeti csoportok

NÉPTÁNC
Az intézményünkben a néptánchoz kapcsolódva öt csoport működik felmenő rendszerben.

PICINKE
Bölcsődés korosztály, a gyerekek a szülőkkel együtt vesznek részt a foglalkozásokon, ahol mondókákat, dalokat énekelnek együtt, a korosztálynak szóló népzenei feldolgozásokat hallgatnak. A foglalkozások heti egy alkalommal, hétfőnként 17.00-17.30-ig tartanak, csoportvezető Balla Ágnes.

TOPORGÓK
Óvodások 5-7 éves korig, a gyermekek népi gyermekjátékokkal ismerkednek, illetve a jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokat, verseket elevenítik fel, népzenei feldolgozásokat hallgatnak, ritmusgyakorlatokkal, néhány egyszerű lépést megtanulva igyekeznek megalapozni a következő évek néptánc-tanulását. A foglalkozások heti egy alkalommal, keddenként 17.00-18.00-ig tartanak, csoportvezető Kunné Nánási Mónika.

KOPOGÓK
Kisiskolások 7-9 éves korig, a tagok különböző tájegységek táncaival, ismerkednek, koreográfiákat tanulnak meg, szívesen fellépnek rendezvényeinken. A foglalkozások heti egy alkalommal, keddenként 17.30-18.30-ig tartanak, csoportvezető Balla Ágnes.

ÁRENDÁS
Iskolások 9-12 éves korig, a csoport tagjai több éve tanulják a néptáncot, több koreográfiával mutatkoztak be a közönségnek. Nyáron jó hangulatú néptánc-táborban fejlesztik tudásukat. A táborban a szülők is részt vesznek, így ez remek csapatépítő lehetőség is. A foglalkozások heti két alkalommal, szerdánként 17.00-18.30-ig tartanak, csoportvezető Balla Ágnes.

PÁNTLIKA
Felső tagozatos, középiskolás és főiskolás korú fiatalok alkotják, a tagok közül többen közel tíz éve táncolnak. Kiemelt rendezvényeinken mindig számíthatunk rájuk, több felkérést kapnak vidéki, határon túli fellépésekre is. A foglalkozások heti egy alkalommal, péntekenként 16.30-18.30-ig tartanak, csoportvezető Oroszné Millinkhoffer Rita és Kecskés Gergő.

KUN KUCKÓ
A városi diákszínjátszó csoport 2008. óta működik Kun Kuckó néven. Tagjai a város általános iskolásai, 9-15 éves korig. A gyerekek heti rendszerességgel találkoznak a Déryné színháztermében. A hétfői találkozások ideje alatt a színház és a drámajáték eszközeivel ismerkednek. A másfél órás foglalkozások mozaikszerűen épülnek fel. A ráhangoló játékok után beszédtechnika és mozgásos feladatok is vannak. Az irányított improvizációs gyakorlatok alkalmával a gyerekek jobban megismerik önmagukat, társaikat. Sokszor színesítik a város kulturális életét. Legtöbbször tantermi körülmények között is eljátszható darabok előadására vállalkoznak. A tagok minden évben cserélődnek, a régi tagok mellé mindig jönnek fiatalabbak, általában 15-20 fő látogatja az órákat. Minden évben a májusi Szakköri randevú alkalmával lehet őket megtekinteni. A szakkör szakmai vezetője: Szabó Péterné drámajáték és bábcsoport vezető.