Térítési díjak

A KÖNYVTÁR TÉRÍTÉSI DÍJAI (2020. év)

A fenntartó által biztosított kedvezményeket a Könyvtárhasználati Szabályzat rögzíti.

Beiratkozási díjak

  Könyvtári részlegek
  Felnőtt Gyermek
Felnőtt 1500,- Ft/év
Diák1 800,- Ft/év
Gyermek2 0,- Ft/év 0,- Ft/év
Kedvezményezettek3 0,- Ft/év 0,- Ft/év

1 Diák: érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 év feletti középiskolai, főiskolai és egyetemi hallgató

2 Gyermek: 16 év alatt

3 Kedvezményezettek: a könyvtárosok, a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói valamint az öregségi nyugdíjkorhatárt elért könyvtárhasználók

A kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

Hanglemez, CD 100,-Ft/db/hét
Videókazetta 200,-Ft/db/hét
DVD 400,-Ft/db/hét
Internet jegy 200,-Ft/nap

A beiratkozás 365 napig érvényes a hagyományos állományban, a videotárban 30 napig.

A 16 év alatti könyvtárhasználók CD-t, CD-ROM-ot, videót csak szülői meghatalmazással kölcsönözhetnek.

Késedelmi díjak

  Felnőtt Gyermek
Felnőtt kölcsönző 10,- Ft/db/nap 5,- Ft/db/nap
Felnőtt kézikönyvtár 50,- Ft/db/nap 50,- Ft/db/nap
Gyermek kölcsönző 10,- Ft/db/nap 5,- Ft/db/nap
Gyermek kézikönyvtár 50,- Ft/db/nap 50,- Ft/db/nap
CD, CD-ROM 100,- Ft/db/nap
Egyéb dokumentum (video) 80,- Ft/db/nap

A késedelmi díjak a postaköltség díját nem tartalmazzák!

Olvasójegy pótlása: 100,- Ft

Megrongált vonalkódok (könyvben, videon, CD-n, CD-ROM-on) pótlása: 100,- Ft

Elveszett és megrongált dokumentumok pótlása

Dokumentumok megjelenési időpontja Pótlás mértéke
1970 év előtt megjelent dokumentumok az eredeti ár tizenötszöröse
1971-1980 között megjelent dokumentumok az eredeti ár tízszerese
1981-1990 között megjelent dokumentumok az eredeti ár ötszöröse
1991-2000 között megjelent dokumentumok az eredeti ár háromszorosa
2001- megjelent dokumentumok a dokumentum ára + 1000,- Ft büntetés

Az elveszett és megrongált dokumentumokért pótlási árat kell fizetni!