Projektleírás

 

Projekt címe: Közösségfejlesztő és hagyományőrző rendezvények Magyarországon
Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02163
Kedvezményezett neve: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
Elnyert támogatás összege: 48 222 039 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30

Projekt célja:

Projektünk a HKFS átfogó cél 5 beavatkozási terültéből a 3. – Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális tevékenységek bemutatására programok, foglalkozások szervezése cél megvalósítását szolgálja. Célunk továbbá a kulturális értékek és hagyományok megőrzése, népszerűsítése: „olyan programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a város sokszínű kulturális életének, hagyományainak ápolásához, bemutatásához, a múlt értékeinek tovább örökítéséhez, azok jelen korba való beépítéséhez.”

A hagyományőrző, közösségépítő és kulturális tevékenységek, programok elősegítik:

– a helyi identitás erősítését, közösségfejlesztést;

– a városban működő amatőr csoportok pl. néptánc csoportok és könnyűzenei együttesek számára bemutatkozási lehetőségek megteremtését;

– a kolbászízesítő és birkafőző verseny résztvevői között – munkahelyi közösségek, baráti társaságok, családok, sportközösségek – az összetartozás érzésének erősítését;

– a játszóházi, kézműves foglalkozások, a kolbászízesítő verseny és a Karcai Birkafőző Fesztivál, a kiegészítő versenyszámok (házi kelt tésztás sütemények és házipálinka verseny) segítségével az évszázadok alatt kialakult szokások, hagyományok felelevenítését, továbbadását;

– együttműködve a helyi civil szervezetekkel – pl., Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület, Karcagi Sport Egyesület, Karcagi Birkafőzők Egyesülete, Városi Diákönkormányzat, Bengecseg Alapítvány – a programok sokszínűvé tételét.

Az ingyenesen látogató rendezvények mindenki számára elérhetővé tétele korra, nemre, szociális helyzetre való tekintet nélkül;

A rendezvényhelyszínek akadálymentesítettek, ezért az idősebb korosztály és a mozgásukban korlátozott személyek számára is könnyen megközelíthető.

Projekt szakmai tartalma:

A Déryné KTSKK évente több alkalommal szervez ún. szórakoztató nagyrendezvényeket. Ebbe a sorba jól illeszkednek az alábbi rendezvények.

A Családi nap – kézműves, ügyességi, sport programok várják a gyermekeket és családokat. A rendezvény osztályközösségek főzőversenyével egészül ki, amellyel a közösségek fejlesztéséhez járulunk hozzá.

Város Napja – 2019-ben sikeres rendezvénye volt városunknak a „30 éve szabadon – Szabadságkoncert” . A rendszerváltoztatás örömét és felszabadultságát, a szabadság és függetlenség visszaszerzésének eufóriáját felidéző programok segítségével erősítettük a közösségi együvé tartozás érzését. Célunk, hogy a szeptemberi nagyszabású könnyűzenei koncertek és az ehhez kapcsolódó kiegészítő programok segítségével ezt az érzést tovább erősítsük.

A Karcagi Birkafőző Fesztivál – a birkafőzés hagyományának megőrzésére, továbbadására indított rendezvény 1999-től minden év június utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre. A pénteki programon – amelyet jelen pályázat keretében valósítunk meg – koncerteket, Juhszárnyék hagyományőrző gyermekprogramot, borudvart, kirakodóvásárt stb. rendezünk.

 

Rendezvények:

Város Napja

Karcagi Kolbászízesítő Verseny

Családi Nap és I. Karcagi veteránjármű kiállítás

Karcagi Birkafőző Fesztivál